Als grootverbruiker van hout is Wihamij zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu.

Hout, hernieuwbaar en recyclebaar, behoort tot de meest milieuvriendelijke grondstoffen. Behalve wanneer de productie hiervan samen gaat met ontbossing en bedreiging van diersoorten. Om de aarde te beschermen tegen de desastreuze gevolgen, zijn er wereldwijd diverse kwaliteitslabels in het leven geroepen. Hiervan zijn FSC en PEFC de meeste bekende, Wihamij werkt bij voorkeur met houtleveranciers die een van beide keurmerken bezitten.

Om in dat opzicht de daad bij het woord te voegen wordt gewerkt vanuit een bedrijfsfilosofie waarin zorgzaamheid het sleutelwoord is en het principe van recycling prioriteit geniet.

Zowel het hout wat vrij komt bij het zagen in onze productie, bij reparatie van pallets en de niet repareerbare pallets worden vermalen tot housnippers, deze snippers dienen als brandstof voor onze droogovens en als gronstof voor geperste klossen en spaanplaat.

Resultaat ----- Wihamij laat geen houtafval achter op onze planeet!

Door pallets te produceren van hout uit productiebossen, in te zetten op hergebruik van product en materiaal en niet bruikbare pallets en afvalhout in te zetten voor duurzame energie garanderen we ook voor toekomstige generaties voldoende beschikbaarheid van hout.

Wihamij neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid voor het milieu maar ook op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn wij betrokken bij diverse organisaties die met name gericht zijn op de jeugd.

Zo is Wihamij oprichter Dick Willemstein initiatiefnemer van de bouw van een jeugdhonk gekoppeld aan de kantine van BVV Barendrecht en sponsoren we al jaren de jeugdopleiding. Via SBV Excelsior onderschrijven wij ook de doelstellingen van Excelsior4All, die organiseert onder meer wekelijks voetbalclinics in de Rotterdamse deelgemeenten Kralingen/Crooswijk, Noord en Prins Alexander, werkt samen met verschillende basisscholen in deze deelgemeenten en verzorgt in het eigen leslokaal het bijscholingsprogramma

Playing For Success.