Oprichter Dick Willemstein begint in 1976 als zelfstandig ondernemer in pallets.

Nadat hij als vrachtchauffeur bij het transportbedrijf van zijn vader in Barendrecht jarenlang transporten had verzorgd voor de klanten kwam hij steeds vaker in contact met pallets en bedijven die pallets zochten of over hielden. Toen hij enkele ritten moest doen voor een lokaal palletbedrijf onderkende hij de toekomst van pallets als hulpmiddel bij transport en besloot zich hier volledig op te richten.

De eerste jaren hield Willemstein Handels Maatschappij zich voornamelijk bezig met het op kleine schaal in en verkopen van pallets en benodigde reparatie in een kleine loods op industrie terrein Ziedewij in Barendrecht. Binnen relatief ko rte tijd trad een stevige groei op en diende hij op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Deze werd in eerste instantie gevonden binnen Barendrecht maar bleek enkele jaren later wederom te klein. Omdat de noodzakelijke extra ruimte niet voorhanden bleek koos Wihamij voor verhuizing naar Zevenbergen.

In "het Brabantse" starte de Wihamij in 1981 met de productie van nieuwe pallets en breidde de locatie uit naar 15.000 M². Wederom werden toen de grenzen van het opslagterrein bereikt en moest er weer verhuist worden, ditmaal naar de huidige locatie: industrieterrein de Koekoek in Zevenbergen.